Kjøp-, leveringsbetingelser og reklamasjonsrettigheter


Betaling

Business to business så skjer betaling via faktura med 20 dagers betalingsfrist hvis ikke annet er avtalt.
Ved for sen betaling beregnes 12% rente fra forfallsdato. Etter 14 dager sendes det ut inkassovarsel og så går saken evt. videre til inkasso.

Forbrukerkjøp er med bankkort eller vipps i butikk og via klarna på nett.
Varene(e) er Premiere Produkters eiendom inntil varen(e) er betalt i sin helhet

Levering

LAVE KOSTNADER GIR GODE PRISER
Premiere Produkter ønsker å opprettholde et høyt servicenivå og gode priser for våre kunder. Det betyr at vi må holde kostnadene ved ordrebehandling på et fornuftig nivå. Kostnadene har bl.a. økt betydelig ved innføring av nye bompengeringer. Vi ønsker å fortsette med å kunne tilby fraktfri levering til bedrifter med egne biler og sjåfører i Stavanger, Sola, Randaberg og Sandnes,  men må forutsette et visst ordrebeløp for å dekke våre kostnader til distribusjon. Leveringer utover dette tilkommer det fraktkostnader uten minimum ordrebeløps grense, hvis ikke annet er avtalt. Vi må derfor sette en minimumsstørrelse for å sende varer til dere fritt levert.

FÅ FULL OVERSIKT MED Å HANDLE I WEBSHOP
For å få full oversikt over ordrebeløp, fakturaer, bestillingsliste, priser, ordrehistorikk anbefaler vi at du handler på vår nettbutikk. Det er veldig enkelt å komme i gang.

Har du allerede brukernavn og passord:
https://premiere-produkter.no/main.aspx?page=loginprofile

Ved glemt eller ikke mottatt brukernavn og/eller passord:
https://premiere-produkter.no/forgottenpass.aspx

Har du problemer med webshop kan du ta kontakt med Tommy Hansen på tlf. 952 55 406,
e-post: tommy@premier-produkter.no eller bruk chat i webshopen.

Transport

Varene lokalt blir utkjørt med våre biler og egne sjåfører. Varene blir pakket omgående etterhvert som ordrene kommer inn. Til andre steder i landet så bruker vi postnord, DSV og Nor-Lines for å frakte rundt i landet. Vi har normalt en til tre arbeidsdagers leveringstid i landet, avhengig av hvilken type frakt og hvor det skal i landet.
Fraktpriser på nett for forbruker er maksimal pris det vil koste, for virksomheter kan det komme endringer på fraktprisen i etterkant.

Risikoen for varen

Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for det leverte over på Kjøper når varen blir overlevert til fraktfører. Dette anses som levering. Selger er ansvarlig for at riktig dokumentasjon slik som datablad er lett tilgjengelig på nett for produkter som trenger det.

Forsinkelse og manglende levering

Selger forsøker alltid å levere varer hurtigst mulig.

Ved uventede forsinkelser, vil Selger kontakte Kjøper med forklaring på forsinkelse.

Retur og bytte av varer

Retur av bestilte og korrekte leverte varer godtaes ikke uten forutgående godkjennelse: Varene må være aktuell, upriset, i original emballasje og i hele standard kartong.
Returskjema må fylles ut etter avtale med en av våre konsulenter, vennligst kontakt post@premiere-produkter.no / tlf: 51 85 83 00

Reklamasjonsrettigheter

Ved salg til forbruker gjelder reklamasjonsreglene i henhold til kjøpslovens § 32, nr. 3. Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf Kjøpsloven §3) . Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler.

Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Ved forsinkelse må krav rettes til Selgeren innen rimelig tid.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Selgeren muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes Selgere skriftlig, primært ved å ta kontakt via epost til post@premiere-produkter.no ved å nevne den ordren og produktet du ønsker å returnere. 

Angrerett

Angrerettloven gjelder ikke for kjøp/avtaler mellom virksomheter.

Angrerettloven gir deg som er forbruker rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir Selgeren av leveransen melding om dette (angrefrist). Varen må sendes til oss senest 14 dager fra den dagen melding om bruk av angreretten ble gitt.

Ta kontakt via post@premiere-produkter.no og informer om at du ønsker å benytte angreretten. 

Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at Selger har mottatt angremeldingen, men likevel ikke før 2 dager etter at Selgeren har mottatt returen fra deg, eller dokumentasjon fra deg for at du har sendt returen tilbake til Selger. 
Produktet sendes tilbake til Selgeren i originalemballasjen, sammen med utfylt angrerettskjema. Returen skal gjøres til Selger i samsvar med gjeldnede vilkår. 

Angrerett gjelder ikke når forseglingen er brutt på varer som:
Kluter, mopper, kulørte filler, kjemi og lignende produkter.

Nyhetsbrev og kommunikasjon

Vi tilbyr nyhetsbrev og informasjon om oppdateringer av våre produkter og tjenester. Dette er også gjør på vår facebook side Dette kan meldes av/på ved å sende en epost til frode@premiere-produkter.no

Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av.

Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Selgers side.

Force majeure

Er Selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Endring i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Copyright

Innholdet på vår nettside er Premiere Produkter AS sin eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Premiere Produkter.