Velkommen til Premiere på nett!
Velkommen til Premiere på nett!

Fagkunnskap, service og kvalitet siden 1978

Shopping Cart

Premiere Produkter har siden 2009 vært miljøfyrtårn sertifisert da vi har hatt fokus på å bedre vår miljøinnsats både ved innkjøp, salg og drift.

Vårt sertifikat fra 2021-2024

Litt om Miljøfyrtårn:

Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem for offentlige og private virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats. Miljøfyrtårn har til hensikt å heve miljøprestasjon i små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Over 7500 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Med tilpassede kriterier for over 80 ulike bransjer, gjør Miljøfyrtårn bærekraft konkret og lønnsomt. 

Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

Det finnes flere miljøsertifiseringer i Norge. Les sammenligningen av Miljøfyrtårn og ISO 14001.

Våre miljørapporter: