Velkommen til Premiere på nett!
Velkommen til Premiere på nett!

Fagkunnskap, service og kvalitet siden 1978

Shopping Cart

Invester i fremtiden

Voks og utvikle deg sammen med oss

Å gå på renholdsopplæring er en investering for fremtiden og et viktig skritt for å heve standarden, både innen renhold men også i bransjen som helhet. I tillegg har dybdekunnskap blitt et sterkt middel for den enkelte og bedriften til å utmerke seg i konkurransen. Vi har alle renholdsrelaterte kurs du kan tenke deg, ta individuelle kurs eller skreddersy unike opplæringspakker som passer deg og dine behov. Vår erfaring og vår kunnskap er noe vi ønsker å dele med deg, sammen med oss ​​har du muligheten til å vokse.


Fordeler med PP Academy
Alle renholdskurs under ett tak.
Personlig og lett tilgjengelig opplæring.
Skreddersy opplæring etter behov.
Mulighet for utdanning i ditt område.
Vårt egnet senter er spesielt tilrettelagt for renholdsopplæring.
Kontakt oss så forteller vi deg mer

Renholdskurs for alle
Vi ønsker at det skal være enkelt og lett tilgjengelig å utdanne seg.
Derfor har vi samlet all opplæring knyttet til rengjøring og renhold under ett tak.

En grønn tråd
Miljø og bærekraft er viktig for oss og alle våre utdanninger har en sterk miljøprofil hvor vi gir deg alle verktøyene du trenger for å bli grønnere. Sammen kan vi gjøre en forskjell.

Kurs i Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål

Vi tilbyr også kurs for renholdere angående dette med bærekraftig utvikling mot FN's bærekraftsmål.
Her er noen av punktene en kan forvente fra dette kurset:

 • Velge renholdsprodukt og utstyr som gir
  kostnadseffektivt renhold og minimerer
  miljøavtrykket.
 • Det handler og om å utvikle en forståelse av de
  økonomiske, miljømessige og sosiale dimensjonene
  knytte til bærekraftig utvikling, gjennom en kritisk
  vurdering av kjemikalier, utstyr og arbeidsmetoder.
 • Det handler om å sikre det indre og ytre miljøet, gjennom å velge og bruke rengjøringsmaskiner,
  utstyr, metoder og kjemikalier, på en bærekraftig måte.
  og mer!

  Dere kan lese mer om dette i denne artikkelen:
  https://premiere-produkter.no/kurs-i-baerekraftig-utvikling-og-fns-baerekraftsmal/

Studieforbundet AOF
I samarbeid med studieforbundet AOF tilbyr vi våre kunder rabatterte priser på følgende kurs.
Ta kontakt med Irene for mer informasjon.


PP Academy

Premiere Produkter tilbyr følgende kurs.
Ta kontakt for mer informasjon her

 • Grunnopplæring om pH skala, kjemivalg, rikelig dosering og mer
 • Oppfriskningskurs
 • Gulvbehandling
 • Hygiene
 • Inventar
 • Spesialtilpassede kurs
 • Renholdsleder
 • INSTA 800